Producenten

Producenten

De producten in de Wereldwinkels worden gemaakt door producenten in ontwikkelingslanden. Het zijn bijvoorbeeld koffieboeren, zilversmeden en houtsnijders. Zij maken dikwijls hun werk traditioneel thuis of in een atelier, maar soms ook in een fabriek met de nieuwste productiemethoden. Kleine zelfstandigen maken met weinig middelen en veel vakmanschap prachtige kunstnijverheidsproducten.

Individuele producenten werken vaak ook georganiseerd in zogeheten producentenorganisaties. Deze organisaties verschillen sterk van elkaar. Het zijn familiebedrijfjes, werkplaatsen voor gehandicapten, particuliere bedrijven en zelfs overheidsbedrijven. Uiteenlopend van echt grote netwerken tot kleine werkplaatsen met maar een paar medewerkers.

Print Friendly, PDF & Email