Fair Trade

Fair Trade

Eerlijke handel

Wereldwinkels vinden dat handel eerlijk moet zijn. Daarom hebben ze regels opgesteld waarin staat wat eerlijke handel is. In het kort gaat het hierom:
* Handel met respect voor mens en milieu
* Menswaardige omstandigheden en zorg voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen
* Duurzame handelsrelaties met producenten en een goede prijs voor hun producten
* Ondersteuning bij productontwikkeling
* Inzicht in doel en werkwijze van alle handelspartners.

Niet alleen de producenten moeten aan deze criteria voldoen maar ook de importeurs die aan Wereldwinkels leveren en de Wereldwinkels zelf. Eerlijke handel is namelijk gelijkwaardige handel. Iedereen moet zich aan de regels houden.

Jouw rol daarin?

Deze regels zijn de einddoelen van eerlijke handel. Door producten te kopen in de Wereldwinkel help je deze einddoelen te behalen. Neem de regel over milieu eens als voorbeeld. Doordat producenten hun producten verkopen, kunnen ze het geld dat ze verdienen gebruiken voor milieumaatregelen. Zo kan een producent van speelgoed milieuvriendelijke verf kopen. Of kan een producent van houten muziekinstrumenten nieuwe bomen planten. Omdat deze criteria in ontwikkeling zijn, noemen we ze ‘groeicriteria’. Criteria die vanaf het begin hetzelfde zijn, noemen we ‘minimumcriteria’. Een goede prijs is hier een voorbeeld van.

Print Friendly, PDF & Email