Importeurs

Importeurs

Wereldwinkels kopen hun assortiment in bij de importeurs van eerlijke handel. Op dit moment zijn er bijna 30 grote en kleine importeurs die eerlijke producten verkopen. Deze importeurs werken allemaal volgens de criteria van eerlijke handel. Om er zeker van te zijn dat de importeurs eerlijk handelen controleert de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels deze bedrijven regelmatig.

De erkende importeurs doen zaken met de export- en koepelorganisaties en soms ook direct met de producenten. Ze kopen daar niet alleen producten in, maar bieden ook ondersteuning op allerlei terreinen. Dat kan lopen van productontwikkeling tot investeringen in het bedrijf van de producent (machines) of advies op het gebied van kostprijsberekening. Ook zijn er importeurs die een bredere markttoegang voor hun producenten proberen te krijgen, buiten het afzetkanaal van de Wereldwinkels. Over het algemeen gaan de erkende importeurs voor langere tijd een zakelijke verbinding aan met producenten. Zo is er meer tijd om een bedrijf te ontwikkelen, producenten te scholen en producten aan te passen aan de westerse smaak.

Print Friendly, PDF & Email